Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele (nikoliv podnikatele, čl. 5.7.)
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží a musí být v tomto termínu prodávajícímu doručeno poštou na adresu provozovny prodávajícího Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí, nebo elektronicky, na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@globallux.cz Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář "Odstoupení od smlouvy" poskytovaný prodávajícím ke stažení Vzorovy formular pro odstoupeni od smlouvy zde.