Podmínky pro zasílání novinek a akcí

Informace pro zákazníky firmy Ing. Milan Houska - www. globallux.cz - pro zasílání novinek a reklamních sdělení
Pro udělení souhlasu se zasíláním reklamních sdělení a novinek je nutné zákazníky informovat zejména o účelu, době, způsobu zpracování osobních údajů.
Dobrovolným a svobodným udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů nám umožňujete, abychom zpracovali Vaše jméno, příjmení, bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo a datum narození pouze pro účely rozesílání emailů, případně i listinných materiálů, obsahujících novinky a reklamní sdělení týkající se výlučně firmy. Pro jiný účel nebudou Vámi sdělené osobní údaje jakkoliv zpracovávány.
Vaše Osobní údaje pro účely zasílání novinek budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.
Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněna možnost nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www. globallux.cz
Vaše Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádným třetím subjektům, s výjimkou zpracovatelů poskytujícím mi IT služby.
Vaše Osobní údaje se zavazujeme pečlivě chránit a současně prohlašujeme, že je nikdy žádným způsobem nezveřejníme a to jak v ČR, v EU, tak i mimo území Evropské unie.
Naše firma podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabudete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
Kdykoliv nás můžete kontaktovat na emailové adrese: milan.houska@globallux.cz  či písemně na adrese sídla firmy.  Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.
Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách.
Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a naší firmou. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a to prostřednictvím odkazu umístěného v každém zaslaném obchodním sdělení, či pomocí emailu zaslaného na adresu info@globallux.cz v němž uvedete minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení.
Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

V Broumově dne  21. 5. 2018

Za správce osobních údajů - Ing. Milan Houska, milan.houska@globallux.cz, +491 524 921 pověřený agendou GDPR